KALENDARIUM I GRUPY ZAJĘCIOWE


••• OPIS GRUP ZAJĘCIOWYCH •••


•••••• PODSTAWOWA GRUPA „ZABAMOWA”:


LS1, LS2, LS3
(Leeds) - BD1, BD2, BD3 (Bradford)
Grupy integracyjne, przeznaczone dla dzieci Polonijnych i bilingwalnych w wieku 4-7 lat w normie rozwojowej.
Wyjątki: do grup mogą zostać zakwalifikowane dzieci z niewielkimi opóźnieniami (dzieci funkcjonujące prawidłowo wśród rówieśników, nie wykazujące wyraźnych odstępstw od norm zachowań właściwych ich rówieśnikom – zajęcia fantastycznie wspierają także rozwój dzieci z Zespołem Downa – zapraszamy!).
­Grupa NIE JEST przeznaczona dla:
 - dzieci na wózkach inwalidzkich, lub z wadami anatomicznymi uniemożliwiającymi poruszanie się;
 - dzieci nie mówiących, nie komunikujących się;
 - dzieci cierpiących na epilepsję i z niektórymi zespołami wad genetycznych;
 - dzieci wykazujących trudności w zakresie wchodzenia w interakcje z innymi dziećmi.

Koszt uczestnictwa w grupie
: 30 funtów za pakiet miesięczny (uwzględnia dwa spotkania po 45min).
Minimalna liczba osób w grupie: 10
Maksymalna liczba osób w grupie: 15


••••••GRUPY ZE SPEKTRM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNEGO


ZA - Grupa przeznaczona wyłącznie dla dzieci z trudnościami ze spektrum zaburzeń autyzmu.

Formularz zgłoszenia zainteresowania spotkaniami grupowymi dla dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu:
http://eepurl.com/dHVxnb
Uwaga! Daty oraz miejsca spotkań dla grupy ZA zostaną podane po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych, przeanalizowania zgłoszeń i określenia specyfiki grup dzieci ze spektrum, stąd na ten moment proszę o to, by po zgłoszeniu dzieci do grup ZA – wyłącznie w przypadku tej grupy - nie dokonywać wpłat! Zgodnie z danymi z formularzy, dzieci zostaną przydzielone do jednej z dwóch grup, ukierunkowanych na odmienne cele:
a) grupy komunikacyjnej ZA-K (gdzie dzieci nie posługują się mową w ogóle; jeśli w ogóle tworzą, to przeważnie komunikaty niewerbalne lub nie komunikują się w ogóle - uczymy się podstaw nawiązywania kontaktu, utrzymywania kontaktu wzrokowego, istoty komunikacji, zasad sygnalizowania i odbierania komunikatów, komunikacji alternatywnej, ukierunkowywania energii, pracy z uwagą itd.), oraz
b) grupy językowej ZA-J (w której dzieci potrafią już komunikować się, posługują się mową werbalną, potrzebują jednak dalszego ukierunkowania w zakresie pracy nad rozwojem mowy, rozbudowaniem zasobu słownictwa, pracy nad zachowaniami i panowaniem nad emocjami, aspektami uspołecznienia i rozumienia sytuacji komunikacyjnych, koordynacją zmysłów, uwagą i wyższymi czynnościami psychicznymi).
Dopiero po zebraniu minimalnej liczby zainteresowanych dzieci zostaną podzielone na grupę werbalną oraz grupę komunikacyjną, a osoby, które wypełniły formularz zostaną poinformowane za pośrednictwem adresów e-mail o proponowanych terminach i miejscowościach spotkań oraz o rozpoczęciu rejestracji do grup i możliwości dokonywania wpłat. Do tego czasu proszę osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie dla dzieci ze spektrum autystycznego o NIE DOKONYWANIE WPŁAT – uprzejmie proszę jedynie zgłaszać zainteresowanie uczestnictwem w grupie. Brak konieczności dokonywania wpłat dotyczy na ten moment jedynie grupy dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznego.

Koszt uczestnictwa w grupie ZA
: 50 funtów za pakiet miesięczny (uwzględnia dwa spotkania w miesiącu; każde po 45min).
Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 7
••• KALENDARIUM I MIEJSCA SPOTKAŃ •••


••• SPOTKANIA W LEEDS •••

w Woodhouse Community Centre,
przy 197 Woodhouse Street, LS6 2NY Leeds
Spotkania odbywają się w SOBOTY wieczorem (17.00-20.00)
••••••••••


PAŹDZIERNIK:

Grupa LS1: --- 06.10.2018r, g.18.00-18.45 --- + ---20.10.2018r, g. 18.00-18.45---
Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń

LISTOPAD:

Grupa LS1: --- 17.11.2018r., g. 18.00-18.45 --- + --- brak drugiego terminu (możliwość odbycia drugiego spotkania w innym mieście)
W związku z tylko jednym spotkaniem w listopadzie w Leeds koszt pakietu miesięcznego w listopadzie to 15f.
Istnieje możliwość opłacenia pełnej kwoty (30 funtów) w ramach tego pakietu i odbycia drugiego spotkania w innym mieście – proszę w formularzu zgłoszeniowym uwzględnić taką informację w sekcji „Uwagi” (i wskazać termin spotkania w innym mieście, w którym moglibyśmy spotkanie odbyć) lub transferowania kwoty na kolejny miesiąc (Grudzień).

Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń

GRUDZIEŃ:

Grupa LS1: ---01.12.2018r., g. 18.00-18.45 ---
Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń
W związku z tylko jednym spotkaniem w listopadzie w Leeds koszt pakietu miesięcznego w listopadzie to 15f.
Istnieje możliwość opłacenia pełnej kwoty (30 funtów) w ramach tego pakietu i odbycia drugiego spotkania w innym mieście – proszę w formularzu zgłoszeniowym uwzględnić taką informację w sekcji „Uwagi” (i wskazać termin spotkania w innym mieście, w którym moglibyśmy spotkanie odbyć) lub transferowania kwoty na kolejny miesiąc.

Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń

STYCZEŃ:

Grupa LS1: 12.01.2019r., g. 18.00-18.45 --- + ---26.01.2019r., g. 18.00-18.45
Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń••• SPOTKANIA W BRADFORD •••

w Polish Supplementary School in Bradford,
przy 15-17 Edmund Street, BD5 0BH Bradford
Spotkania odbywają się we wtorki wieczorem (17.30-19.30)
••••••••••

PAŹDZIERNIK:

Grupa BD1: --- 02.10.2018, g. 17.30-18.15 --- + ---16.10.2018, g. 17.30-18.15
Uwaga: Termin alternatywny (TA) dla grupy BD1 - jeśli do czasu pierwszego terminu nie uzbiera się wystarczająca liczba zainteresowanych, Prowadzący jest gotowy poprowadzić spotkanie w alternatywnym terminie, tj:
TA---09.10.2018, g. 17.30-18.15--- + ---23.10.2018r, g. 17.30-18.15--- - jeśli w alternatywnym terminie są Państwo dostępni, proszę o zaznaczenie tej informacji w formularzu rejestracyjnym – opłata zostanie automatycznie transferowana i o przeniesieniu terminu zajęć zostaną Państwo poinformowani mailowo wraz z informacją o anulowaniu daty pierwszego terminu.

Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń


LISTOPAD:

Grupa BD1: ---13.11.2018, g. 17.30-18.15--- + ---27.11.2018, g. 17.30-18.15
Uwaga: Termin alternatywny (TA) dla grupy BD1 - jeśli do czasu pierwszego terminu nie uzbiera się wystarczająca liczba zainteresowanych, Prowadzący jest gotowy poprowadzić spotkanie w alternatywnym terminie, tj:
TA---20.11.2018, g. 17.30-18.15--- + ---27.11.2018r, g. 17.30-18.15--- - jeśli w alternatywnym terminie są Państwo dostępni, proszę o zaznaczenie tej informacji w formularzu rejestracyjnym – opłata zostanie automatycznie transferowana i o przeniesieniu terminu zajęć zostaną Państwo poinformowani mailowo wraz z informacją o anulowaniu daty pierwszego terminu.

Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń


GRUDZIEŃ:

Grupa BD1: ---04.12.2018, g. 17.30-18.15--- + ---18.12.2018, g. 17.30-18.15---
Uwaga: Termin alternatywny (TA) dla grupy BD1 - jeśli do czasu pierwszego terminu nie uzbiera się wystarczająca liczba zainteresowanych, Prowadzący jest gotowy poprowadzić spotkanie w alternatywnym terminie, tj:
TA---11.12.2018, g. 17.30-18.15--- + ---18.12.2018r, g. 17.30-18.15--- - jeśli w alternatywnym terminie są Państwo dostępni, proszę o zaznaczenie tej informacji w formularzu rejestracyjnym – opłata zostanie automatycznie transferowana i o przeniesieniu terminu zajęć zostaną Państwo poinformowani mailowo wraz z informacją o anulowaniu daty pierwszego terminu.

Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń


STYCZEŃ:

Grupa BD1: ---08.01.2019, g. 17.30-18.15--- + ---22.01.2019, g. 17.30-18.15---
Grupa ZA: brak terminu do czasu zebrania optymalnej liczby zgłoszeń••• SPOTKANIA W WAKEFIELD •••


Szanowni Państwo! Po przeanalizowaniu wielu różnorodnych czynników, niestety na ten moment okazuje się, że nie będę miała możliwości prowadzenia spotkań w Wakefield i - mimo najszczerszych chęci - nie uda mi się podjąć współpracy z cudownie zapowiadającą się i przyjazną dzieciom szkołą.
Okazuje się, że ze względu na moją złożoną sytuację, związaną z jednoczesnym działaniem na wielu polach i ograniczonymi możliwościami czasowymi, a także lokalizacyjnymi, realizacja projektu w Wakefield mogłaby być dla mnie trudna, a niektóre czynniki uniemożliwiające realizację projektu zostały dopiero przeze mnie dostrzeżone - stąd zdecydowałam się wycofać z realizacji projektu w szkole. 

Mam szczerą nadzieję, że otwarte spotkanie edukacyjne, które prowadziłam 20.09.2018r., było dla Państwa wartościowe i przybliżyło Państwu nie tylko specyfikę czynników mających wpływ na rozwój mowy dziecka, ale także zachęciło Państwa do zainteresowania się szerzej tematyką oddziaływania na rozwój procesów językowych i komunikacyjnych u dzieci, a także wpływa na Państwa pozytywny odbiór placówki, zawsze otwartej na podobne inicjatywy edukacyjne - bez zgody placówki i udostępnienia miejsca do poprowadzenia takiego spotkania, z pewnością wydarzenie nie miałoby możliwości się odbyć. Jestem szczerze wdzięczna Współorganizatorom, że zdecydowaliśmy się taką inicjatywę podjąć i szczerze dziękuję za możliwość poprowadzenia wartościowego spotkania, a także za zaoferowanie mi możliwości prowadzenia projektu w tak przyjaznym miejscu, jak Polska Szkoła w Wakefield.

Mam również nadzieję, że moja złożona sytuacja, utrudniająca nam na ten moment wspólne działania ulegnie zmianie i być może uda nam się w przyszłości wprowadzić w życie projekt "Zabamowa" także w Wakefield.

Za wszelkie niedogodności szczerze Państwa przepraszam i zapraszam na spotkania w Leeds i Bradford.
••• JAK SIĘ ZAPISAĆ •••

••••••••••
Rejestracja na spotkanie w dwóch krokach! :)

1. Wypełnić formularz rejestracyjny do grupy ZABAMOWA:

 - dla spotkań w Leeds: https://goo.gl/forms/tmbf7LxyZZG7aPiD3
 - dla spotkań w Bradford: https://goo.gl/forms/EUyXysF11GbFFYfS2

Lub zgłosić zainteresowanie uczestnictwem w grupie autystycznej: http://eepurl.com/dHVxnb

Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego, otrzymują Państwo kopię jego danych na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail. Tego samego adresu używać będziemy do kontaktu z Państwem w przypadku jakichkolwiek zmian – proszę upewnić się, że e-mail wpisany jest prawidłowo.

2. Dokonać opłaty: 

Opłaty należy dokonać w wysokości właściwej miesięcznemu pakietowi spotkań i we właściwym formacie wpisać tytuł przelewu – jest to szalenie ważne ze względu na szybsze powiązanie danych formularza rejestracyjnego z Państwa przelewem.

Przypominam, że na ten moment opłaty rejestracyjne nie dotyczą jedynie grupy autystycznej, do której jeszcze się nie rejestrujemy, a tylko zgłaszamy do niej zainteresowanie! Wpłat będzie można dokonywać po zebraniu zgłoszeń, ich analizie, określeniu terminu i dat spotkań dla grupy autystycznej i otwarciu dla niej rejestracji, o czym zostaną Państwo poinformowani mailowo.


--- FORMAT TYTUŁU PRZELEWU:

KOD GRUPY – MIESIĄC – NAZWISKO OPIEKUNA
Przykład: LS1 10-2018 KOWALSKI

--- DANE DO PRZELEWU:

EDUCATION and DEVELOPMENT INSTITUTE
Sort code: 30-98-93
Account number: 68815468

... TO WSZYSTKO! Do zobaczenia na spotkaniu! :)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UWAGA! Jeśli ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń na dany miesiąc spotkania nie będą mogły dojść do skutku, zostaną Państwo poinformowani NAJPÓŹNIEJ na 24h przed spotkaniem o tym, że spotkania w określonym miesiącu się nie odbędą – wówczas kwota, którą Państwo wpłacili zostanie Państwu w całości zwrócona (lub transferowana na kolejny miesiąc, jeśli taką wyrażą Państwo wolę).
Zachęcam także do dokładnego przeczytania polityki zwrotu kosztów, dostępnej na www.zabamowa.com
••• CZĘSTE PYTANIA •••


Czy mogę dokonać rezerwacji na kolejne miesiące do przodu, by mieć pewność, że zarezerwuję miejsce na kolejne spotkania?

Tak, jak najbardziej! W tym celu dla każdego osobnego pakietu (każdego miesiąca) należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy (czyli dla dwóch miesięcy wysłać dwa formularze zgłoszeniowe) – w każdym zaznaczamy, którego miesiąca dotyczy rezerwacja. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca bez dokonania wpłaty, ktora gwarantuje miejsce na spotkaniu (o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaną wpłatą).

Czy jeśli wysyłam dwa formularze zgłoszeniowe, to mogę wysłać jeden przelew na łączną kwotę?

Sugerowane są wówczas dwa przelewy, które – ze względu na dwa różne miesiące spotkań (lub też różne grupy, jeśli zapisujemy się do różnych grup!) będą się różnić tytułem.
Można też wysłać łączną kwotę, o ile w tytule przelewu uwzględni się oba miesiące spotkań, na które dokonujemy rejestracji,
np. dla obu spotkań w tej samej grupie w Październiku (10) i w listopadzie (11) byłby to: 
LS1 10,11-2018 KOWALSKI

Co, jeśli chcę przyjechać w dwóch różnych miesiącach do różnych grup?

Jeśli chcielibyśmy zapisać się w październiku do jednej z grup w Bradford w listopadzie wyjeżdżamy i nie będziemy mogli zapisać się do żadnej z grup, a w grudniu chcemy uczestniczyć w grupie w Leeds, przykładowy tytuł przelewu wyglądałby następująco:
BD1 10-2018, LS1 12-2018 KOWALSKI

W przypadku, gdy nie nastąpi zawiązanie grupy w naszym mieście, w dalszym ciągu możemy konsultować z Prowadzącym możliwość ewentualnego transferowania kwoty, która powinna zostać zwórcona, na możliwość zrealizowania miesiąca opłaconych zajęć w innej grupie (w innym mieście) - o ile w tej nie będzie już kompletu zarezerwowanych miejsc.

Czy mogę zapisać dwoje swoich dzieci, jeśli są w różnym wieku?

Tak, o ile obydwoje dzieci są w wieku spełniającym kryteria przyjęć do określonej grupy (w większości grup jest to 4-7 lat). Dla obojga dzieci znów wypełniamy dwa osobne formularze.


Zapraszam także do zadawania pytań w komentarzach pod niniejszym wpisem, jeśli takie się pojawią.

Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i zainteresowanie!
Jednocześnie serdecznie zapraszam na spotkania do wspólnej ZABAmoWY! :)
0 comments :

Post a Comment