OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I SZKÓŁ


Szanowni Państwo!
Trwają zapisy na wizyty, spotkania, konsultacje i warsztaty logopedyczne w 2017 roku – gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą i kontaktu.

------------------------------------------------
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

------------------------------------------------


 1. WIZYTY KONSULTACYJNE
Pierwsza wizyta konsultacyjna – bezpłatna
(dotyczy tylko rejonu Leeds i Bradford)

Podczas wizyty konsultacyjnej dowiesz się, czy Twoje dziecko wymaga pracy terapeutycznej. Logopeda udzieli Ci wskazówek i odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i wątpliwości. Ponadto, wskaże możliwe metody pracy indywidualnej z dzieckiem do samodzielnego stosowania w domu lub zwróci uwagę na trudności, z jakimi może borykać się malec. Podpowie, czego unikać, a co właściwie może stymulować rozwój językowy dziecka.

Jeśli dziecko kwalifikuje się do terapii, logopeda może zaproponować różne podejścia metodyczno-terapeutyczne do trudności, z jakimi zmaga się dziecko i omówić, wynikające z ich zastosowania, możliwości lub ograniczenia. Jeśli zaburzenie dotyczy Ciebie lub innej osoby dorosłej, podczas spotkania konsultacyjnego Pacjent dowie się, jak podchodzić do zaburzenia i w jaki sposób można je eliminować, kontrolując postępy w toku spotkań terapeutycznych.
Obowiązują wcześniejsze zapisy na określone terminy.
Limit miejsc. (Max. 20 spotkań konsultacyjnych w miesiącu).

Zadzwoń i zapisz się już dziś!


2. PROFESJONALNA DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI

Wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczy wszystkich typów wad wymowy i rozmaitych trudności językowych oraz komunikacyjnych, uwzględniając m.in:

•    zaburzenia autystyczne lub ze spektrum autyzmu,
•    afazję i rehabilitację mowy u osób po urazach czaszkowo – mózgowych,
•    nieafatyczne zaburzenia mowy
•    opóźniony rozwój mowy
•    trudności wynikające z bilingwizmu
•    choroby demielinizacyjne, degeneracyjne i dementywne (Alzheimer, Parkinson),
•    trudności wynikające z jąkania, giełkotu, niepłynności mówienia
•    oligofazję (zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym),
•    dyzartrię (zaburzenia mowy w przypadku porażeń obwodowych, np. w mózgowym porażeniu dziecięcym),
•    dysglosję (powodowana anatomicznymi uszkodzeniami narządów wchodzących w skład układu mowy, np. z osobami z rozszczepami podniebienia, osobami laryngektomowanymi (po usunięciu krtani), osobami z nieprawidłowo wykształconymi narządami mowy, etc.),
•    niedosłuch i głuchotę (praca z osobami z aparatami słuchowymi lub / i implantami słuchowymi)
•    zaburzenia sprzężone
•    wszystkie typy wad wymowy (seplenienie, reranie, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, itd.).
•    wczesną interwencję logopedyczną
•    trudności w czytaniu i pisaniu; dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię

Terapia może odbywać się w systemie:
 - indywidualnym
 - w parach (dwóch pacjentów w czasie tej samej jednostki terapeutycznej)
 - wideokonferencji - online (przez Skype’a)

Terminy i godziny spotkań ustalane są indywidualnie.
Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i przewidywanego programu terapeutycznego, zawsze po przystępnych cenach.

Badanie diagnostyczne ma charakter kompleksowy, a czas trwania procesu diagnostycznego może się wahać od 45-90min.

3. TELEFONICZNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE
– bezpłatne

Podczas telefonicznych konsultacji mają Państwo możliwość zapytania o wszelkie kwestie i zagadnienia związane z diagnozą, terapią, kształtowaniem mowy i rozwojem języka swoich podopiecznych lub
Konsultacje telefoniczne odbywają się we wtorki, w godzinach 18-20

4. SPOTKANIA EDUKACYJNE Z LOGOPEDĄ – bezpłatne
Limit miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regularny cykl comiesięcznych spotkań tematycznych z logopedą - dla nauczycieli, rodziców i opiekunów.
Podczas cyklu tematycznego poruszane są kwestie związane z tym, jak wspomagać, wspierać i urozmaicać rozwój mowy naszych podopiecznych. Na każdym spotkaniu prezentowany jest inny zakres wiedzy logopedycznej. Informacje teoretyczne obfitują w praktyczne zagadnienia i przekazywane są w taki sposób, aby rodzic lub opiekun mógł z powodzeniem zastosować nowo nabytą wiedzę w codziennej pracy ze swoimi bliskimi, czy podopiecznymi.
Po spotkaniach logopeda może odpowiadać na pytania słuchaczy.

Spotkania edukacyjne z logopedą odbywają się wyłącznie we współpracujących placówkach.
O aktualnych, bieżących i planowanych spotkaniach dowiedzą się Państwo z newslettera i/lub aktualności na stronie.
Zachęcam do uważnego śledzenia lub zapisania się do newslettera.Placówki, w których aktualnie odbywają się spotkania
(lista jest aktualizowana na bieżąco): 

 •   Polska Szkoła w Bradford (www.polskaszkolabradford.pl)


5. COACHING LOGOPEDYCZNY
DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

Najszybsze i największe efekty dają regularne ćwiczenia terapeutyczne i samodzielna praca z dzieckiem, które znamy najlepiej, które najlepiej nas rozumie i na które mamy przecież najlepszy wpływ. Co jednak, kiedy rodzic nie jest pewny, w jaki sposób pracować z dzieckiem od strony logopedycznej, gdzie popełnia błędy lub co robi dobrze? Temu służy coaching logopedyczny, podczas którego logopeda, korzystając z technik i narzędzi coachingowych, wspiera rodzica merytorycznie, pedagogicznie i logopedycznie w jego samodzielnej pracy terapeutycznej z dzieckiem.
Więcej na temat tego, czym jest coaching logopedyczny, można przeczytać [tutaj]

6. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU
I TRENING IMPOSTACJI GŁOSOWEJ

Dla wszystkich osób pracujących głosem, które chciałyby lepiej wykorzystywać możliwości swojego głosu lub pracować nad jego tonem, modulacją i czystością barwy.


------------------------------------------------
OFERTA DLA SZKÓŁ, ORGANIZACJI
I PLACÓWEK POLONIJNYCH

------------------------------------------------

1. BADANIA PRZESIEWOWE DLA UCZNIÓW POLSKICH SZKÓŁ NA TERENIE YORKSHIRE (z dojazdem)

2. ZORGANIZOWANE SPOTKANIA EDUKACYJNE Z LOGOPEDĄ DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI (bezpłatne dla szkół, organizacji i placówek polonijnych; dostępne także w formie wideokonferencji online)
3. ZORGANIZOWANE SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW

4. SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
w zakresie podstawowego przygotowania logopedycznego i profilaktyki działań logopedycznych

5. STAŁA WSPÓŁPRACA I KONTROLA TERAPEUTYCZNA z dojazdem

6. GRUPOWE TERAPIE LOGOPEDYCZNE
(cały dzień w dowolnym mieście z rejonu Yorkshire; z dojazdem)

7. GRUPOWE TERAPIE LOGOPEDYCZNE ONLINE (PRZEZ SKYPE’A)
WE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI PLACÓWKI

(wymagany rzutnik, małe lusterka dla uczniów i obecność nauczyciela w klasie)

8. SPOTKANIA KONSULTACYJNE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PROFILAKTYKA, SZKOLENIA I SPECJALISTYCZNE WARSZTATY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 


Gorąco zapraszam do kontaktu w sprawie współpracy!