KIM JEST TWÓJ LOGOPEDA?


Twój logopeda, Nina Jajszczyk, to:
--------------------------------------------------------------------------------
        Magister 5-letnich studiów logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
        Kwalifikowany specjalista z zakresu psychologii komunikacji społecznej,
        Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, a także certyfikowany instruktor i transliterator metody, która pozwala na wizualizacyjne wspomaganie słuchania w nauczaniu języków,
        • Twórca licznych materiałów edukacyjnych i metodycznych konstruowanych na potrzeby działań logopedycznych i glottodydaktycznych
        • Dyplomowany lektor i nauczyciel języka polskiego jako obcego oraz propagator stosowania podejść, technik i narzędzi do kształtowania, wspomagania rozwoju językowego i terapii mowy w sposób najbardziej naturalny,
        • Jako jeden z zaledwie kilku specjalistów w Polsce certyfikowanych stopniem mistrzowskim Metody Fonogestów, poświadczony egzaminator i organizator kursów uprawniających do stosowania Metody Fonogestów w praktyce logopedycznej
        • Doświadczony terapeuta w pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi z szerokiego spektrum zaburzeń mowy
        • Absolwent kursu kwalifikacyjnego i wprowadzającego do zagadnień Integracji Sensorycznej (dla terapeutów), z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w zawodzie logopedy,
        • Wielokrotny uczestnik i współorganizator konferencji międzynarodowych, szkoleń i warsztatów edukacyjnych oraz kursów rozwojowych we współpracy z takimi środowiskami edukacyjnymi w Polsce, jak: Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Zakład Lingwistyki i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

A ponadto:
--------------------------------------------------------------------------------
        • Certyfikowany trener z ponad 8-letnim doświadczeniem w organizowaniu, prowadzeniu i standaryzowaniu szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu metody fonogestów, komunikacji, kompetencji miękkich, efektywnej nauki języków obcych, kreatywności, strategicznego myślenia, rozwoju osobistego, asertywności, zarządzania stresem, neurobiologii procesów pamięciowych oraz emisji i impostacji głosowej.
        • Certyfikowany coach i propagator stosowania najbardziej skutecznych narzędzi i technik coachingowych we wzmacnianiu i przyspieszaniu efektów działań terapeutycznych, kontrolowaniu postępów procesu terapeutycznego, w wydajnym planowaniu i organizowaniu przebiegu terapii logopedycznej, a także w samym coachingu logopedycznym (więcej o coachingu logopedycznym tutaj: [link]).
        • Nagrodzona dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wygraną w konkursie organizowanym w ramach 22. Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF (marzec, 2015)-------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALNIE WSPÓŁPRACUJĘ Z:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
--- Polska Sobotnia Szkoła w Bradford ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------